6/26/2013 05:35:00 PM     , ,
Etapy założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

1.Przygotowanie umowy spółki.
Założenie spółki następuje równo z chwilą podpisania umowy spółki, bądź, z momentem złożenia jednostronnego oświadczenia woli.
Umowa założenia spółki wymaga podpisu notarialnego. Koszt zależny jest od wielkości kapitału zakładowego spółki.
2.Wpłacenie kapitału.
Wspólnicy muszą wnieść do spółki kapitał zakładowy. Może on być w formie wkładów pieniężnych jak i niepieniężnych tzw. aportów. Kapitał zakładowy w spółce z o.o. musi wynosić min. 5 000 zł.
3.Wpis do KRS.
Przy zakładaniu spółki wymagany jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Danymi potrzebnymi do wpisu są:
  • firma, siedziba i adres spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • nazwiska i imiona wspólników oraz ich adresy
  • nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania spółki,
    i sposób reprezentacji,
  • złożone wobec sądu lub notarialnie poświadczone wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.
4.Wybory
Do funkcjonowania spółki potrzebne jest utworzenie dwóch organów: rady nadzorczej oraz zarządu spółki.
5.Urząd Statystyczny
Po otrzymaniu wpisy do ewidencji udajemy się do GUS, gdzie składamy wniosek RG-1 o nadanie numeru REGON
6.Założenie konta bankowego firmy
7. Urząd Skarbowy
Udajemy się do Urzędu Skarbowego w celu zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz nadania numeru NIP.
8. Rejestracja w ZUS
9. Państwowa Inspekcja Pracy i Sanepid
Zatrudniając pracowników trzeba powiadomić Państwową Inspekcję Pracy( PIP) oraz Sanepid.

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.