7/03/2013 11:45:00 AM     , , ,
DYWIDENDA

Jest to część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy. Ma zwykle formę pieniężną, ale też może być wypłacana w formie akcji.

Wypłacana zostaje tylko w roku, w którym spółka wypracowała zysk.
Kwota może być wypłacona z: zysku netto, kapitału zapasowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich.
Jej wysokość wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki.
O wysokości i terminie wypłaty decyduje zgromadzenie wspólników (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) lub walne zgromadzenie (spółka akcyjna).

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych dniem powstania uprawnienia wspólnika do dywidendy jest dzień podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysków. Dzień podjęcia uchwały jest tzw. dniem dywidendy.

Warunki wypłaty dywidendy:
  1. zakończenie roku obrotowego,
  2. sporządzenie sprawozdania finansowego,
  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników (lub walne zgromadzenie),
  4. podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy. 
Wysokość dywidendy pokazuje horyzont spółki na najbliższe miesiące oraz jej plany inwestycyjne. Jeśli zarząd spółki zadeklaruje niższą dywidendę, oznacza to, że większa część zysku pozostanie w spółce. Zwykle środki te przeznaczone są na finansowanie dalszych inwestycji. Ma to na celu umocnienie wyników i pozycji spółki na rynku. Dla inwestorów ważne jest, czy spółka wypłaca dywidendę regularnie oraz w jakiej wielkości.zysk-w-spolceZadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.