7/02/2013 11:23:00 AM     , , ,
Krajowy Rejestr Sądowy

KRS działa od 1 stycznia 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy on do rodzaju rejestru publicznego. Prowadzony jest przez sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie informatycznym przez 27 wydziałów gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego, które znajdują się w 21 sądach rejonowych.

Krajowy Rejestr Sądowy daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do KRS. Możemy je otrzymać w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestr składa się z trzech niezależnych od siebie rejestrów. Prowadzi się w nich spis:
  1. przedsiębiorców,
  2. stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  3. dłużników niewypłacalnych.
Funkcje rejestru:
  1. Informacyjna- KRS stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym
  2. Legalizacyjna- dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych (często jest to jednoznaczne z uzyskaniem osobowości prawnej).

Od 2012 roku na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości działa wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki temu można bezpłatnie wygenerować elektroniczny dokument odpowiadający aktualnemu odpisowi z rejestrów przedsiębiorców i stowarzyszeń. Nie trzeba już płacić za wydanie odpisu przy wizycie w sądzie rejonowym.

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.