Masz dość prowadzenia działalności? Konkurencyjny rynek, drożejące ceny produktów czy wysokie koszty sprawiają, że musisz dokładać do interesu? A może wraz ze wspólnikami, by nie dopuścić do upadłości spółki podjęliście decyzje o zakończeniu prowadzenia firmy? Bez problemu możecie rozwiązać spółkę z ograniczona odpowiedzialnością.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest uproszczoną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Do utworzenia i prowadzenia takiej spółki potrzebna jest wola współpracy określonych osób we wspólnym celu najczęściej zarobkowym.

W zasadniczej większości przypadków główną przyczyną likwidacji i rozwiązania spółki z o.o. jest ustanie woli współpracy w ramach spółki.

Likwidacja jest procesem poprzedzającym rozwiązanie spółki, w trakcie którego następuje zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań . Służy do zabezpieczenia praw wierzycieli.
Przeprowadzanie likwidacji polega na spieniężeniu majątku spółki i ewentualnym jego podziale między wspólników. W spółce z o.o. likwidacja jest obowiązkowa. W okresie likwidacji spółka z o.o. wciąż istnieje jako podmiot praw i obowiązków z własnym majątkiem oraz nadal posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

W okresie likwidacji nie działa zarząd, ponieważ jego funkcje pełnią likwidatorzy. Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Rozwiązanie spółki może nastąpić, gdy:
1) zajdą się przyczyny przewidziane w umowie spółki;
2) podjęta została uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę (stwierdzona protokołem notarialnym pod rygorem nieważności),
3) ogłoszono upadłość spółki,
4) zajdą się inne przewidziane prawem przyczyny:
a) rozwiązanie w wyniku przejęcia spółki (spółka przejmowana),
b) rozwiązanie w wyniku połączenia (spółki łączące się w toku tworzenia się nowej spółki),
c) rozwiązanie w wyniku podziału (spółka dzielona),
d) po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego zakończonego ogłoszeniem upadłości,

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.