Wprowadzona 1 stycznia 2012 r. procedura umożliwiająca założenie spółki z oo. przez internet w znacznym stopniu ułatwia procedurę związaną z rejestracją spółki oraz przyspiesza rozpoczęcie działalności gospodarczej. Możliwa jest rejestracja spółki przez internet tzw. spółka S24. Pozwala ona na zaoszczędzenie kosztów notarialnych.

Nazwa wskazuje, że spółka w takiej formie musi być założona w ciągu 24 godzin. Elektronicznej rejestracji dokonać można poprzez system teleinformatyczny. Konieczne jest założenie własnego konta na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Trzeba podać swoje dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres e mail, serię i numer dowodu tożsamości oraz organ wydający. Rejestrując konto na firmę wymagane jest wprowadzenie NIP-u oraz REGON-u przedsiębiorcy. Kolejnym krokiem po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na własne konto jest wypełnienie formularza umowy. Umowę należy opatrzyć podpisem elektronicznym (podpis ten składany jest przez podanie nazwy użytkowników i haseł do systemu). Wszelkie dokumenty (np. wniosek, umowa spółki, lista wspólników, oświadczenie o wniesieniu wkładów) tworzone są przez wnioskodawcę bezpośrednio w systemie teleinformatycznym i przesyłane stamtąd właściwemu sądowi.
Za dzień podpisania umowy uważa się ten, w którym do systemu teleinformatycznego wprowadzone zostają wszystkie dane konieczne do jej założenia oraz opatrzenie jej podpisem elektronicznym. Od tej chwili w umowie nie można dokonać żadnych zmian.

Zawarcie umowy spółki S24 rejestrowanej w systemie teleinformatycznym dokonywane jest bez udziału notariusza.

Przy zakładaniu spółki elektronicznej istnieje wydłużony termin wniesienia wkładów na pokrycie udziałów nowo zawiązanej spółki. Wynosi on 7 dni od wpisu nowo powstałej spółki do rejestru (następuje on w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku).

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.