Każda zmiana wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zgłoszenia tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek o wpis do KRS należy złożyć do właściwego ze względu na siedzibę spółki sądu rejestrowego. Musi to być sąd w którym znajdują się akta rejestrowe spółki.


Zmiana powinna być zgłoszona przez zarząd spółki do organu prowadzącego rejestr w terminie do 7 dni pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.  
Zarząd ma obowiązek do wniosku o rejestrację załączyć aktualną listę wspólników. Tak samo winien postąpić w przypadku zmiany w zakresie własności udziałów w spółce (wniosek o zmianę wpisu w rejestrze + aktualna lista wspólników). 
Lista wspólników zawierać ma dane wszystkich wspólników zarówno wpisywanych do rejestru, jak również wspólników mniejszościowych( posiadających poniżej 10 % udziałów). W tym celu wypełnia się formularz KRS Z3, wpisuje się tam: imiona i nazwiska lub firmy wspólników oraz liczbę i wartość nominalną udziałów każdego z nich. Aktualna lista wspólników powinna być podpisana przez zarząd. Do KRS Z3 należy załączyć formularz KRS- ZE (Zmiana – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). 
Sąd rejestrowy ma 14 dni na rozpoznanie wniosku. W praktyce rejestracja zmian trwać może jednak dłużej. Jeśli zostaną ujawnione jakieś nieścisłości, braki formalne to czas ten znowu się wydłuży.  
Od wniosku o wpis zmiany należy uiścić opłaty: opłata sądowa za rejestrację spółki w KRS, opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


wspolnicy-spolki

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.