Żaden z przepisów ustawy Kodeksu spółek handlowych nie zakazuje udzielenia pełnomocnictwa przez spółkę z o.o.

Pełnomocnik- osobą, która ma prawo działać w cudzym imieniu z bezpośrednim skutkiem dla osoby reprezentowanej.

Pełnomocnictwo jest upoważnieniem do dokonywania czynności prawnych (np. do zawierania umów, składania oświadczeń, występowania przed organami administracji czy sądami) w imieniu mocodawcy i wynika z jego oświadczenia woli.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za reprezentowanie we wszystkich czynności sądowych i pozasądowych odpowiedzialny jest zarząd.
On też ma prawo wyboru pełnomocnika dla spółki. Może ustanowić jednego lub kilku.
Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez co najmniej dwóch członków zarządu.
Zakres udzielanego pełnomocnictwa( jakich czynności pełnomocnik może dokonywać) zależy od mocodawcy i wynika z treści pełnomocnictwa.


prowadzenie-spolki

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.