Upadłość ( bankructwo)
Jest procedurą wszczynaną w chwili niewypłacalności dłużnika. Polega na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli.
W przepisach prawa polskiego postępowanie uregulowane jest ustawą z 28 lutego 2003 r. „ Prawo upadłościowe i naprawcze”. Wszczęcie postępowania upadłościowego następuje wskutek ogłoszenia upadłości przez sąd.
Upadłość to tzw. egzekucja uniwersalna prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie.


Zdolność upadłościowa
Przysługuje przedsiębiorcom, którymi są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną prowadzące we własnym imieniu działalność. Od kilku lat istnieje tez „upadłość konsumencka” dotyczy osób fizycznych.


Niewypłacalność
Zachodzi, jeżeli dłużnik nie wykonuje swoich zobowiązań pieniężnych. Wymagalność jest stanem, w którym wierzyciel ma prawną możność żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności. Niewypłacalność jest równoznaczna z brakiem płynności finansowej.

likwidacja-spolki

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.