Zasady prowadzenia spółki w Polsce nie dla wszystkich są takie same. Prawo polskie dopuszcza, ale również reguluje zasady dotyczące prowadzenia spółek przez cudzoziemców w naszym kraju.

Czy każdy rodzaj spółki w Polsce może prowadzić osoba z innego kraju?
Odpowiedź brzmi : NIE.

W przepisach prawa zostały szczegółowo wyszczególnione osoby i rodzaje spółek, jakie mogą one prowadzić.
Zagraniczne osoby, które pochodzą z państw należących do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, jak również osoby, które otrzymały zgodę na zasiedlenie, statut uchodźcy, pozwolenie na pobyt tolerowany, lub korzystają z z ochrony czasowej na terenie RP mają prawo do prowadzenia każdego rodzaju działalności gospodarczej.
Inne wyżej niewymienione osoby, mogą jedynie w naszym kraju prowadzić swoje firmy w formie spółki : z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej.

Jak widać prawo Polskie daje możliwość rozwoju nie tylko swoim obywatelom. Takie działanie przynosi wiele korzyści dla obu stron- państwa i obcokrajowców. Procedura rejestracyjna nowych podmiotów gospodarczych nie powinna przysporzyć wielu problemów nowym, zagranicznym przedsiębiorcom, jednak gdyby potrzebowali oni pomocy mogą ją uzyskać na każdym etapie rejestracji swojej firmy.

spolki-dla-cudzoziemcow

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.