Spółki, tak samo jak i inne formy prowadzenia działalności w związku z nią zawierają różne umowy. W zależności od rodzaju świadczonych usług są one inne. Jednak na pewno każda z tych firm, kiedyś spotkała się z pojęciem lub zawarła choć jedną tzw. „umowę przedwstępną”. Co należy o niej wiedzieć?

Umowa przedwstępna jest to umowa w której jedna strona lub obie zobowiązują się do zawarcia w niedalekiej przyszłości umowy przyrzeczonej czyli właściwej. Termin zawarcia tej „ostatecznej” umowy musi być określony w umowie przedwstępnej.
Przepisy mówią, że „jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, to żadna ze stron nie będzie mogła domagać się jej zawarcia”.
Umowa przedwstępna stanowi dobry instrument zabezpieczający przyszłych kontrahentów w przypadku, gdy występują przeciwności, które uniemożliwiają zawarcie właściwej umowy. Umowa ta nie musi być zawierana w formie aktu notarialnego, wystarczy zwykły zapis na papierze z podpisami oby stron.
W umowie przedwstępnej konieczne jest dokładne określenie postanowień, które ma zawierać umowa przyrzeczona np. przedmiot umowy i jego cena, jednak strony mają możliwość wprowadzenia innych postanowień, które wykraczają poza ustalone wcześniej ramy.
Gwarancją umowy przedwstępnej może być zadatek lub kara umowna, gdy jedna ze stron uchyli się od zawarcia umowy finalizującej.
Umowy przedwstępne najczęściej zawierane są w branży związanej z obrotem nieruchomościami. Zabezpieczeniem takich umów może być np. wpis w księgach wieczystych.

Podpisując umowy przedwstępne ważne jest aby je dokładnie czytać przed podpisaniem, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w przypadku niewywiązania się z jej założeń.


umowa-spolki-zoo


Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.