Rząd 25 maja przyjął nowy projekt realizacji zmian dotyczących nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. Zmiany i założenia, jakie są planowane ułatwią zakładanie i prowadzenie spółek z ograniczoną odpowiedzialności, komandytowych oraz jawnych.

Centrum Informacyjne Rządu podało do informacji, jakich konkretnie, większych zmian można się spodziewać:

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
  • minimalny kapitał zakładowy wyniesie 1zł,
  • nie będzie obowiązkowe tworzenie kapitału zakładowego w ogóle,
  • wprowadzony zostanie tzw. test wypłacalności spółki, jako metoda zabezpieczenia interesów wierzycieli (wypłaty dla wspólnika z tytułu udziału w zysk będą musiały być poprzedzone złożeniem oświadczenia przez zarząd spółki potwierdzającego, że wypłata nie spowoduje utraty przez spółkę zdolności do realizacji zobowiązań w ciągu roku działalności),
  • spółka będzie musiała tworzyć kapitał zapasowy ( rezerwa na wypłatę zobowiązań) w kwocie wynoszącej 5% całej sumy zobowiązań spółki, ale nie mniej niż 50 000 złotych
  • gdy spółka osiągnie zysk za ostatni rok obrotowy może wówczas kupić do 25% własnych udziałów ( konieczna jest zgoda i uchwała wspólników),
SPÓŁKA KOMANDYTOWA I JAWNA:
  • możliwa rejestracja przez Internet,
  • rejestracja spółki przez Internet nie będzie wymagała poświadczenia w formie aktu notarialnego, co stanowi oszczędność finansową dla firmy,
  • korzystając z wzorców umów dostępnych w systemie S24 przy zakładaniu spółki będzie możliwość wnoszenia wkładów pieniężnych oraz niektórych niepieniężnych, ( np. prawa do programów komputerowych, prawo do własności rzeczy ruchomej),
WSPÓLNE:
  • dokonywanie zmiany danych w umowie i akcie założycielskim oraz całkowite rozwiązanie spółki będzie możliwe w systemie teleinformatycznym ( obniżone zostaną opłaty sądowe),
  • dopuszczony zostanie oprócz podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem, tzw. podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP.

Planuje się, że część tych oraz innych zmian zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015r., a cała reszta wejdzie w życie 1 stycznia 2016r.

kodeks-spolek-handlowychZadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.