Ze stwierdzeniem „kapitał zapasowy” każdy się już spotkał, jednak czy wiemy czym on jest? Jaką on pełni rolę w spółce z oo? Jak się tworzy kapitał zapasowy? Na co może zostać przeznaczony?

Kapitał zapasowy jest składnikiem kapitału własnego. Jego rezerwą finansową z której spółka może korzystać np. na pokrywanie strat finansowych lub podwyższenia kapitału zakładowego.

Kapitał zapasowy może zostać utworzony z :
  • wypracowanego zysku spółki,
  • agio (nadwyżki ceny nad wartością nominalną udziałów),
  • dopłat wspólników,
  • innych środków ( określonych w ustawie),
W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowo musi być utworzony kapitał zakładowy, jednak spółka z o.o. może też posiadać kapitał zapasowy oraz np. kapitał rezerwowy.
Wypracowany zysk spółki można w całości albo w części przekazać na kapitał zapasowy. Wymaga to jednak powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty przez zgromadzenie wspólników.

Kapitał zapasowy spółki może być w stosunkowo dowolny sposób przeznaczony jednak w wysokości nie przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego spółki.


kapital-w-spolce-zoo


Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.