Jeśli planujesz założyć spółkę będziesz musiał wybrać dla niej tzw. kody PKD.
Co to jest PKD? Jaki kod wybrać?

Polska Klasyfikacja Działalności w skrócie PKD jest to usystematyzowany podział wszystkich rodzajów działalności, jakie wykonywane są przez jednostki gospodarcze.
PKD składa się z nazw, symboli i zakresów ugrupowań działalności, jakimi zajmują się jednostki.

Zadania jakie ma spełniać Polska Klasyfikacja Działalności:
 1. polska-klasyfikacja-dzialalnosciklasyfikowanie podmiotów gospodarczych według wykonywanego przez nich rodzaju działalności,
 2. podział gospodarki narodowej ze względu na wykonywaną pracę,
 3. tworzenie zestawień dla celów informacji statystycznych,
 4. tworzenie bilansów gospodarki narodowej,
 5. dokonywanie porównań gospodarek pomiędzy innymi krajami,

Podział rodzajów działalności PKD 2007r.:
 • Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
 • Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie,
 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe,
 • Sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
 • Sekcja F – Budownictwo,
 • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa,
 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 • Sekcja J – Informacja i komunikacja,
 • Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
 • Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
 • Sekcja P – Edukacja,
 • Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • Sekcja S – Pozostała działalność usługowa,
 • Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
 • Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne,

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.