Podstawą rozwiązania spółki komandytowej może być wola uczestników spółki wyrażona w jednomyślnej uchwale wspólników. Likwidacja spółki jest sformalizowaną procedurą, ma doprowadzić do zakończenia bieżących interesów i upłynnienia majątku. 

Szybszym od likwidacji sposobem rozwiązania spółki może być zawarcie przez wspólników jednomyślnego porozumienia co do innego sposobu zakończenia działalności spółki. 

Uzgodnienie komplementariuszy i komandytariuszy nie może sprowadzać się jedynie do rezygnacji z przeprowadzania likwidacji, nie może pogarszać sytuacji wierzycieli w porównaniu z warunkami, jakie miałyby miejsce, gdyby było przeprowadzane postępowanie likwidacyjne. 

Wspólnicy muszą określić, w jaki sposób zostanie zastąpiona procedura likwidacji. Jeżeli spółka jest dłużnikiem musi być określone w jaki sposób długi mają być zaspokojone. Ustalenia wspólników mogą przewidywać m.in., że wspólnicy spłacą wierzycieli, a pozostałym majątkiem spółki podzielą się w naturze, bez jego upłynniania czy też, że przedsiębiorstwo zostanie sprzedane osobie spoza spółki. 

Po ukończeniu czynności związanych z innym sposobem zakończenia działalności spółki na wspólnikach ciąży obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie spółki z KRS. Rozwiązanie spółki komandytowej następuje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia dotyczącego wykreślenia spółki z KRS. 


likwidacja-spolki

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.