Dywidenda to część zysku spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

Wysokość dywidendy zależy od rocznego wyniku finansowego spółki. O jej wysokości i terminie jej wypłaty decydują wspólnicy na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników (zależnie od spółki).

Dywidenda jest wypłacana, gdy:
- zakończył się rok obrotowy,
- sporządzone zostało sprawozdanie finansowe,
- sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie,
- została podjęta decyzja dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Dywidendę wypłaca się z:
- zysku netto,
- kapitału zapasowego,
- niepodzielonych zysków z lat poprzednich.

Formy wypłaty dywidendy:
- środki pieniężne,
- posiadane przez podmiot akcje lub udziały,
- akcje lub udziały nowej emisji.

dywidenda-w-spolce


Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.