4/22/2016 11:04:00 AM     , , ,
To, czy kapitał rezerwowy będzie tworzony zależy od spółki, a raczej od jej statutu lub innych regulacji prawnych dotyczących danej jednostki gospodarczej. Najczęściej jednak kapitały rezerwowe tworzy się w wyniku podziału zysku wypracowanych zysków.

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w kapitałach: rezerwowym oraz zapasowym obok wypracowanych zysków mogą występować powierzone kapitały w postaci wniesionych dopłat przez wspólników.

Każde działanie mające na celu tworzenie lub podwyższenie kapitału rezerwowego zwiększa elastyczność działania firmy. Dopłata najczęściej daje możliwość na pozyskanie środków pieniężnych, rozwiązanie trudnej sytuacji finansowej, poprawienie struktury kapitałów lub zapewnienie inwestorów i kontrahentów o trosce o firmę.

Najczęściej kapitał tworzony jest, jeżeli spółka chce zabezpieczyć źródła finansowania celów i zadań stawianych spółce. Czasem jednak zdarza się, że dopłaty związane są z inwestycjami rozwojowymi firmy. W sytuacji, w której umowa mówi o dokonywaniu dopłat przez wspólników, to wtedy każdy z nich jest do tego zobowiązany bez konieczności określenia celu.

Wniesione środki mogą być przeznaczone na pokrycie strat bilansowych, działalność inwestycyjną i każdą inną działalność określoną w uchwale wspólników. Do wniesienia dopłat zobowiązane są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami kapitału podstawowego spółki. Dopłaty muszą zostać wykorzystane na konkretny określony w umowie lub uchwale cel.

Umowa spółki w zakresie dopłat powinna zawierać:
→ tryb i warunki wniesienia dopłat,
→ wysokość dopłat,
→ terminy wniesienia dopłat,
→ cel dopłat,
→ charakter dopłat.

Wniesione dopłaty zwiększają kapitał rezerwowy i w księgach rachunkowych powinny być wykazywane jako kapitał rezerwowy z dopłat wspólników. Dopłaty moją mieć charakter zwrotny lub bezzwrotny. Należy je wykazać w sprawozdaniu finansowym. Termin wniesienia dopłat zależy od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. kapital-w-spolce

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.