W spółach handlowych można się spotkać z prokurą. Czym ona jest? Otóż stanowi specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej, udzielanej przez przedsiębiorcę figurującego w Krajowym Rejestrze Sądowym (np. prowadzącego spółkę komandytową).

Przyznanie prokury upoważnia prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, które wiążą się z związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (z wyjątkiem zbywania i obciążania przedsiębiorstwa i nieruchomości, do czego konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego).

Prokurę udziela się na piśmie pod rygorem nieważności po wcześniejszym uzyskaniu zgodny przez wszystkich wspólników, prowadzących spółkę lub wszystkich członków zarządu. Następnie nadanie prokury potwierdza się wpisem do KRS.

Ustanie prokury następuje poprzez wystawienie odpowiedniego oświadczenia przez przynajmniej jednego wspólnika lub członka zarządu. Może to nastąpić to także na skutek:
 - wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru,
 - ogłoszenia upadłości,
 - otwarcia likwidacji,
 - przekształcenia przedsiębiorcy
 - śmierci prokurenta,
 - utraty częściowej lub całkowitej zdolności prawnej przez prokurenta.

prokura-w-spolkach

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.