Poprzez połączenie lub przejęcie spółki można połączyć spółkę polską z zagraniczną. Powstaje wówczas zupełnie nowa spółka, która zaczyna funkcjonować. 

Celem UE jest ujednolicenie rynku. Jedną z metod na zrealizowanie tego celu jest łączenie się podmiotów, aby mogły one ze sobą współpracować. Do kodeksu spółek handlowych został wprowadzony zapis, który umożliwia transgeniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej.

Łączenie się spółek w praktyce:
Procedura łączenia się spółek polega na zaangażowaniu dwóch lub więcej systemów prawnych państw członkowskich oraz takiej samej liczby sądów rejestrowych. Sądem rejestrowym jest sąd państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba spółki przejmującej lub nowo zawiązanej.

Sąd, który dokonuje wpisu musi mieć pewność, że część procedury połączeniowej dokonującej się w innym państwie została przeprowadzona we właściwy sposób. Zaświadczenia wydawane przez sądy rejestrowe pomagają w przejściu przez ten cały proceder. Znów posłużę się przykładem dla ułatwienia: Jeżeli spółka niemiecka chce przejąć spółkę polską,  polski zarząd tej spółki ma za zadanie uzyskać z polskiego sądu rejestrowego zaświadczenie, że połączenie odbyło się zgodnie z polskim prawem połączenia transgenicznego. Taka zaświadczenie sądu polskiego spółka niemiecka przedłoży niemieckiemu sądu rejestrowemu.

Przejęcie spółki:
1. Przejście na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną wszystkich aktywów i pasywów spółki przejmowanej lub łączących się.
2. Wspólnicy spółki przejmowanej lub łączących się stają się wspólnikami spółki przejmującej lub nowo zawiązanej.
3. Spółka przejmowana lub spółki łączące się w wyniku połączenia przestają funkcjonować.laczenie-spolek

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.