12/30/2016 12:04:00 PM     , ,
Zakładanie spółki komandytowej
Spółkę komandytową regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych (z 2001 r.). W spółce komandytowej wspólników dzieli się na komandytariuszy i komplementariuszy.

KOMANDYTARIUSZE
- kontrolują i nadzorują pracę firmy,
- ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ustalona do konkretnej kwoty.

KOMPLEMENTARIUSZE
- odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem,
- na co dzień zarządzają przedsiębiorstwem.

By założyć spółkę komandytową, trzeba zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego. Muszą zaleźć się w niej:
- przedmiot działalności spółki,
- nazwa i siedziba,
- czas jej działania (gdy istnieje taka konieczność),
- wkłady wspólników (wraz z ich wartością),
- kwotę komandytową.

Później należy zarejestrować spółkę w KRS (złożyć odpowiedni wniosek). Jakie dokumenty są potrzebne?
- umowa spółki,
- lista z danymi i adresami wspólników,
- poświadczone notarialnie podpisy wspólników,
- dowód uiszczenia opłaty sądowej i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
- formularze (KRS-WC, KRS-WK, KRS-WM).

Kolejnym krokiem jest uzyskanie numeru NIP i REGON. W tym celu należy udać się do Urzędu Skarbowego (ewentualnie zgłosić się jako podatnik VAT) i Urzędu Statystycznego.

Warto pamiętać, że spółkę można założyć także przez Internet. Jest to znacznie szybszy sposób, można także zakupić gotową już spółkę.

zakladanie-spolki-komandytowejZadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.