6/14/2017 09:13:00 AM     , , ,

Emitentem akcji notowanych na Giełdzie może zostać jedynie podmiot, będący spółką akcyjną. Nie jest to równoznaczne z tym, iż inne formy prawne nie mogą stać się spółkami giełdowymi. W ich przypadku konieczne jest jednak wcześniejsze przekształcenie się w spółkę akcyjną bądź związanie takiego podmiotu.
Kolejny krok stanowi podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o ofercie publicznej akcji, ich dematerializacji oraz ubieganie się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym. Ponadto konieczne jest opracowanie prospektu emisyjnego, co z kolei wymusza nawiązanie współpracy z biegłym rewidentem, którego zadaniem jest badanie sprawozdań finansowych, a także z biurem maklerskim, które zajmie się oferowaniem akcji spółek w ofercie publicznej.
Zaleca się zaangażowanie doradcy prawnego oraz finansowego.
Kolejno zakłada się Komisję Nadzoru Finansowego oraz przeprowadza ofertę publiczną. Po jej zakończeniu spółka składa wniosek do GPW o dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji na rynek podstawowy i równoległy.

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.