8/04/2017 11:27:00 AM     , ,
Zarząd spółki to najważniejszy organ spółki, który zajmuje się reprezentacją oraz prowadzeniem jej spraw. Członkowie zarządu podejmują decyzje dotyczące organizacji spółki oraz jej działalności gospodarczej. Za reprezentację uznaje się składanie oświadczeń woli wobec uczestników obrotu prawnego innych niż spółka.

Za koszty uzyskania przychodu uznaje się wszelkie koszty, które spółka poniosła aby osiągnąć przychód bądź zachować i zabezpieczyć jego źródło. Ważne jest że każdy wydatek poniesiony przez spółkę należy rozpatrzyć indywidualnie, aby dokonać jego prawidłowej klasyfikacji prawno-podatkowej.

Szczególnie uczynić należy tak w przypadku wydatków poniesionych przez zarząd. Należy sprawdzić, czy wpłynęły one w jakimś stopniu na uzyskanie przychodu bądź pojawieniem się szansy na jego powstanie. Jest to istotne gdyż wyłącznie takie wydatki mogą przyczynić się do zmniejszenia podatku dochodowego od osób prawnych.Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.