Jednym z etapów zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Każdy kto zakładał ową spółkę na pewno wie coś o tym. Pamięta również, że składał wiele formularzy.

Formularze, które są wymagane:
  • KRS-W3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.
  • KRS-WE- Wspólnicy spółki z o.o. podlegający wpisowi do rejestru.
  • KRS-WK -Organy podmiotu (wspólnicy) uprawnieni do reprezentowania spółki.
  • KRS-WM -Przedmiot działalności.

KRS-W3
Wniosek ten zawiera podstawowe informacje dotyczące spółki: jej siedzibę, dane wnioskodawcy, dokładny adres, formę prawną oraz dane dotyczące umowy spółki i informacje o kapitale zakładowym.We wniosku określony zostaje również właściwy sąd rejestrowy. Dokument ten powinien być podpisany przez wszystkich członków zarządu i złożony do 6 mięsięcy od podpisania umowy. Po upływie tego terminu umowa zostaje unieważniona.

KRS-WE

Jest formą załącznika do wniosku KRS-W3. Zawiera on dane dotyczące wspólników spółki z o.o.
Na jednym formularzu jest miejsce na informacje o trzech wspólnikach.
Jeżeli w spółce jest większa liczba wspólników, dane pozostałych należy umieścić na dodatkowych formularzach.

KRS-WK
Zawierane są w nim dane określające organy w spółce. Trzeba więc podać dane zarządu (konieczne jest jego powołanie). Natomiast powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej uzależnione jest od rozmiarów spółki.

KRS-MW
Stanowi określenie podmiotu działalności spółki wedle obowiązującej sygnatury Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.