Od 8 stycznia 2009r. kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość obniżenia kapitału zakładowego spółki do kwoty nie niższej niż 5 000 zł.Czasami zdarza się, że kapitał zakładowy, który został określony w umowie spółki jest zbyt wysoki w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę wówczas istnieje możliwość jego zmiany.

Procedura obniżenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w kilku krokach oraz wiąże się koniecznością zmiany umowy spółki.

Uchwałę o zmianie kapitału musi podjąć co najmniej dwie trzecie wspólników. 

Uchwała określa wysokość obniżenia oraz sposób, w jaki kapitał ma być obniżony.
Warto jednak pamiętać, że minimalna wartość jednego udziału musi wynosić 50zł, a kapitał zakładowy nie może być niższy niż 5 tyś zł.

Zarząd spółki ma obowiązek przeprowadzić tzw. postępowanie konwokacyjne. 
Polega ono na zawiadomieniu wierzycieli spółki o planowanym obniżeniu kapitału, a także ewentualnym zaspokojeniu lub zabezpieczeniu tych, którzy wnieśli sprzeciw.

Zarząd musi również niezwłocznie ogłosić fakt obniżenia kapitału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz zgłosić to we właściwym Sądzie Rejonowym w celu dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Z chwilą wpisu obniżenie kapitału zakładowego staje się skuteczne.


kapital-w-spolce

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.