Celem nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego jest zapewnienie przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej skutecznej restrukturyzacji zachowując ochronę praw wierzycieli.
Restrukturyzacja ma pomóc firmie wyjść z kłopotów finansowych, aby mogła ona dalej działać, chroniąc ją przed bankructwem i likwidacją.

Zostały zakończone konsultacje społeczne i dobiegają końca uzgodnienia resortowe dotyczące tego projektu, dlatego można spodziewać się, że planowane zmiany zostaną wprowadzone w życie już niebawem
Przedsiębiorstwa, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej będą miały większą szanse, na utrzymanie się na rynku dzięki nowym założeniom dotyczącym nowelizacji ustawy, które zaproponowało Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z resortem gospodarki.

Celem przeprowadzania postępowań restrukturyzacyjnych, jest zaspokojenie wierzycieli oraz ratowanie przedsiębiorstwa, aby mogło nadal działać w obrocie gospodarczym. Wprowadzenie polityki „drugiej szansy” przyniesie korzyści ratowanym przedsiębiorstwom, ich pracownikom, jak również całej gospodarce, gdyż w wielu przypadkach niewypłacalność jest niezawiniona przez dłużnika, lecz wynika ze zmiany sytuacji gospodarczej, czy np. obowiązującego kursu walut.

Nowe zasady restrukturyzacji przedsiębiorstw zostaną unowocześnione, będą mniej sformalizowane i elastyczne. Procedura restrukturyzacyjna będzie prosta, szybka i skuteczna. Więcej czynności będzie można wykonać przez internet. Zostanie utworzony Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości w którym zamieszczone zostaną postanowienia i obwieszczenia z procesu upadłościowego, wzory dokumentów i bazy danych sądów, syndyków, biegłych itp.

Projekt zakłada wprowadzenia zasady składania dwóch wniosków: restrukturyzacyjnego i o ogłoszenie upadłości, a sąd w pierwszej kolejności będzie zmuszony rozpatrywać pierwszy z nich, dając szanse przedsiębiorstwu. Wniosek o restrukturyzację będzie mógł złożyć tylko dłużnik. Przedsiębiorcy zyskają więcej czasu na rozpoczęcie procedury upadłościowej ( miesiąc od momentu, gdy staną się niewypłacalni).

Zaproponowane przepisy przewidują wprowadzenie czterech rodzajów postępowań- „postępowanie o zatwierdzenie układu", „przyspieszone postępowanie układowe", „postępowanie układowe", „postępowanie sanacyjne". Dłużnik wraz z wierzycielami będzie mógł sam uzgodnić warunki układu, które sąd tylko zatwierdzi. W taki sposób całe porozumienie zostanie zawarte dyskretnie, ma to znaczenie, jeśli chodzi o np. spółki giełdowe.

Zmiany, jakie mają zostać wprowadzone pomogą w utrzymaniu przedsiębiorstwa na rynku, ograniczą skalę zatorów płatniczych oraz poprawią zaspokajanie wierzytelności.


nowe-prawo-restrukturyzacyjne

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.