Wszystkie prawa dotyczące jednostki , jakie posiadają wspólnicy spółki z ograniczona odpowiedzialnością określone są przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz uregulowane w umowie spółki. Zasady te mówią, że wszyscy wspólnicy mają równe prawa i obowiązki dotyczące spółki.
Prawa i obowiązki wspólników, a także zakres ich uprawnień uzależniony jest od wartości ( liczby) posiadanych przez nich udziałów, jednak wszyscy wspólnicy muszą być równo traktowani w takich samych okolicznościach.
Prawa i obowiązki wspólników mogą być zmieniane i modyfikowane, oraz niektórzy wspólnicy mogą posiadać tzw. prawa uprzywilejowane, jednak wszystko musi być zawarte w umowie spółki.

Prawa, jakie posiadają wspólnicy w spółce z o.o:
- prawo głosu,
- prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników,
- prawo do udziału w zysku spółki z rocznego sprawozdania finansowego ( dywidenda do podziału),
- prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki,
- uprawnienia i kontrolna do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki,
- prawo do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników,
- prawo do dochodzenia naprawienia szkody wyrządzonej spółce,
- prawo żądania rozwiązania spółki (wyrok sądu),
Niektórzy wspólnicy posiadają prawa uprzywilejowane, takie jak:
- specjalne prawo głosu ( wspólnicy większościowi),
- prawo do pierwszeństwa w dywidendzie,
- pierwszeństwo do otrzymania zwrotu wniesionej dopłaty,
- zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników,
- powoływanie członka zarządu,
- specjalny udziału w podziale majątku spółki ( gdy spółka będzie likwidowana),
prawa-wspolnikow-spolki-zoo
Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.