4/13/2017 12:10:00 PM     , ,
Aktywa według ustawy o rachunkowości są kontrolowanymi przez przedsiębiorstwo zasobami majątkowymi o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Aktywa tworzą majątek jednostki gospodarczej, dzielimy je na aktywa trwałe(majątek trwały) i aktywa obrotowe (majątek obrotowy).

  Do aktyw trwałych zaliczamy:
 • wartości niematerialne i prawne,
 • rzeczowe aktywa trwałe, 
 • należności długoterminowe, 
 • inwestycje długoterminowe, 
 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

 •   Do aktyw obrotowych należą:
 • zapasy,
 • należności krótkoterminowe,
 • inwestycje krótkoterminowe, 
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.



 • Zadzwoń (012) 398 43 58

  OFERTA

  Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

  Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

  Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

  Zakup spółki z o.o.

  Popularne wpisy

  Łączna liczba wyświetleń

  Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.