4/03/2017 10:43:00 AM     , ,
Pasywa to źródła pochodzenia majątku firmy. Dzielimy je na kapitały (fundusze) własne oraz kapitały (fundusze) obce.


Dzielimy pasywa ze względu na:
– źródło pochodzenia;
– fakt, czy pozostają trwale (kapitały własne) czy przejściowo w dyspozycji przedsiębiorstwa;
– według zapadalności (zobowiązania długo- i krótkoterminowe).Aktywa muszą zgadzać się z sumą pasywów, ponieważ wymogiem jest, aby aktywa miały swoje źródło pochodzenia w pasywach. Chodzi tutaj o tzw. równowagę finansową.


czym-sa-pasywaZadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.