W Polsce prowadzenie działalności gospodarczej zazwyczaj odbywa się w formie spółek. W zależności od charakteru prowadzonej działalności, a także własnych celów i oczekiwań przedsiębiorca może zdecydować się na jedną z następujących spółek:
1. Spółka cywilna - zakładana do realizacji wspólnego celu gospodarczego. Jest to najtańsza w założeniu oraz prowadzeniu forma prowadzenia działalności.
2. Spółka jawna - nie posiada osobowości prawnej. Za jej zobowiązania odpowiada każdy wspólnik solidarnie całym swoim majątkiem.
3. Spółka partnerska - zakładana w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne.
4. Spółka komandytowa - za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz). Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do sumy komandytowej.
5. Spółka komandytowo-akcyjna - za zobowiązania w sposób pełny odpowiada co najmniej jeden komplementariusz, przynajmniej jeden ze wspólników jest akcjonariuszem. Wymaga kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 50 000 zł.
6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Kapitał zakładowy nie może być niższy niż 5 000 zł.
7. Spółka akcyjna - zawiązywana przez jedną lub większą ilość akcjonariuszy. Wymaga się by kapitał zakładowy wynosił minimalnie 500 000 zł.

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.