6/14/2017 08:00:00 AM     , , ,
Decydując się na powzięcie współpracy z pewnym przedsiębiorstwem konieczne okazuje się dokładne skontrolowanie danej jednostki.
Jest to istotne, ponieważ zawsze istnieje możliwość, iż okaże się ono oszustem, a my zostaniemy z niezapłaconymi fakturami od których będziemy musieli zapłacić między innymi podatek VAT.

Kontrahenta możemy sprawdzić samodzielnie za pomocą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli Twój kontrahent prowadzi legalną działalność jego dane powinny znajdować się w CEIDG, z którego można wyczytać:
-imię i nazwisko, firmę, REGON, NIP,
-adres miejsca prowadzenia działalności,
-określenie przedmiotu wykonywania działalności,
-posiadane koncesje i zezwolenia,
-informacje o upadłości,
-informacje o tym, czy przedsiębiorca posiada pełnomocnika.

Za zgodą zainteresowanego można zgłosić się do Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji o zaległościach podatkowych, dotyczących podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Z podobnym wnioskiem można zgłosić się do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje oświadczenie o niezaleganiu składek do 7 dni od momentu wpłynięcia wniosku.  

Kolejnym narzędziem kontrolnym są księgi wieczyste. Za ich pomocą możesz sprawdzić stan prawny nieruchomości kontrahenta.  

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.