Handel na targowisku stanowi rodzaj działalności gospodarczej, gdyż jego charakterystyka odpowiada ogólnej definicji tego pojęcia. Jest to zorganizowana i ciągła działalność przynosząca dochód. Oznacza to, iż osoba pragnąca rozpocząć handel na targowisku powinna dopełnić wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. 

Działalność może zostać podjęta w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. Następnie z urzędu dostarczone zostaje przedsiębiorcy zaświadczenie.
Wniosek o wpis dokonuje się na formularzu, na którym należy zawrzeć:
- oznaczenie przedsiębiorcy,
- numer NIP,
- oznaczenie miejsca zamieszkania,
- przedmiot wykonywanej działalności według PKD,
- datę rozpoczęcia działalności. 


Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.