ZAPRASZAMY NA NASZA STRONĘ GŁÓWNĄ!

Do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w kwocie nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Nasuwa się jednak pytanie, czy udziały wspólników w tej spółce zawsze są równe?

Kapitał zakładowy w spółce z o.o. dzieli się na udziały o równej bądź nierównej wartości nominalnej. W przypadku gdy umowa spółki zakłada iż wspólnik może mieć więcej niż udział wówczas powinny mieć one równą wartość i być niepodzielne. Jeżeli w kapitale udziały mają różną wartość wówczas każdemu ze wspólników powinien przysługiwać dokładnie jeden udział.

Podstawowym prawem korporacyjnym wspólników z tytułu posiadanych udziałów jest prawo do głosu na Zgromadzeniu Wspólników. Na każdy udział o równej wielkości przypada dokładnie jeden głos. W przypadku udziałów o różnej wielkości jeden głos przypada na każde 10 złotych wartości nominalnej udziału.

Warto podkreślić, iz żadnego ze wspólników nie można pozbawić prawa do głosu, nawet jeżeli zdecydujemy się na uszczuplenie udziałów.


Przekształcenie spółki daje przedsiębiorcom szereg nowych możliwości. Niektóre z nich gwarantuje wyłącznie spółka komandytowa.

Oto 10 najważniejszych korzyści przekształcenia działalności właśnie w spółkę komandytową: 


1. Ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę (komandytariusze ponoszą odpowiedzialność wyłącznie do wysokości sumy komandytowej ustalonej w umowie spółki). 

2. Możliwość wyeliminowania osobistej odpowiedzialności osób fizycznych przez uczynienie komplementariuszem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. 

3. Możliwość obniżenia podatku (wspólnicy - osoby fizyczne mogą wybrać formę podatku liniowego).

4. Jednokrotnie opodatkowanie zysków spółki.

5. Podział ról na wspólników aktywnych i biernych.
6.Szerokie możliwości do modyfikowania postanowień ustawowych.

7. Elastyczność w zakresie kierowania zyskiem spółki.
8. Brak uwarunkowań pomiędzy wysokością wniesionego wkładu, a wysokością udziału w zyskach.
9. Brak minimalnej kwoty kapitału zakładowego.
10. Szansa na rozliczanie dochodów i strat spółki ze stratami i dochodami innych przedsięwzięć gospodarczych.  


Prowadząc własną działalność z pewnością niejednokrotnie czuli Państwo potrzebę nagłego zwołania zgromadzenia wspólników. Jednak wciąż otrzymujemy mnóstwo pytań odnośnie tego czy taka opcja w ogóle istnieje, czy legalne jest zgromadzenie wspólników bez wcześniejszego jego formalnego zwołania...

Jak się okazuje, przepisy prawa określają sytuacje kiedy istnieje taka możliwość. Może tak się zdarzyć np. w sytuacji, kiedy na zgromadzeniu wspólników reprezentowana jest całość kapitału, jak również wówczas, gdy żaden ze wspólników nie zgłosił sprzeciwu w kwestii odbycia się zgromadzenia lub poszczególnych jego elementów odnośnie porządku obrad na zgromadzeniu.

Bardzo ważną informacją jest to, iż wspólnicy nie mają obowiązku, aby osobiście uczestniczyć w zgromadzeniu. Jak się okazuje, mają oni możliwość, aby w tym celu udzielić pełnomocnictwa osobie spoza spółki, bądź innemu wspólnikowi danej spółki.

Kiedy dany wspólnik nie chce brać udziału w prowadzonych obradach, nie musi tego robić, aczkolwiek wówczas na prowadzonym zgromadzeniu nie jest reprezentowana całość kapitału spółki. Ma on również możliwość na to, aby w trakcie obrad przyjść i zgłosić sprzeciw w kwestii dalszego prowadzenia obrad np. z powodu jego nieformalnego zwołania.

zgromadzenie-wspolnikow


Jak nietrudno się domyślić – sklep internetowy różnie się w wielu kwestiach od sklepu stacjonarnego. Różnice te możemy zaobserwować już na takich płaszczyznach, jak konieczność wynajmowania lokalu oraz zatrudnianie profesjonalnego personelu. Często jednak zapomina się o tym, że różnica występuje również w kwestii dokumentowania sprzedaży, która jest traktowana jako sprzedaż wysyłkowa i podlega zupełnie innym regulacjom prawnym.

Jednak z tego, o czym informują nas obowiązujące przepisy prawne, jest to jeden z nielicznych działów, które zwolnione są z konieczności posiadania kasy oraz wydawania paragonów, co z kolei pozwala znacznie zaoszczędzić pieniądze.

Jednak, aby móc uzyskać zwolnienie, należy wywiązać się z ściśle określonych warunków. Jak się okazuje – opłaty za sprzedane towary muszą być każdorazowo wpłacane na konto lub pocztą, w całości jednorazowo. Z kolei w dokumentacji potwierdzającej płatność, muszą znaleźć się informacje wskazujące wszystkie elementy transakcji (zarówno dane nabywcy, jak również dokładne określenie przedmiotu zakupu). Następny warunek dotyczy tego, iż nie może zostać przekroczony limit 20 000 zł. Należy jednak mieć na uwadze, że ze zwolnienia nie można skorzystać, kiedy sprzedaż dotyczy perfum, sprzętu telewizyjnego, radiowego, komunikacyjnego i fotograficznego.

Sprawdź - czym jest suma komandytowa?

rachunkowosc

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.