Sprawozdanie finansowe powinno zostać podpisane w dniu jego sporządzenia. Najczęściej tym dniem jest 31 marca.


WAŻNE:
  • we wszystkich elementach sprawozdania finansowego data podpisania powinna być ta sama
  • w przypadku gdy nastąpiły zdarzenia po dniu bilansowym między sporządzeniem a zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, które wymuszają zmianę sporządzonego już sprawozdania finansowego – należy wówczas zamieścić na sprawozdaniu nową datę (datę ponownego sporządzenia sprawozdania finansowego), a nie datę pierwotnie sporządzonego sprawozdania.
Sprawozdanie finansowe musi podpisać podając datę podpisu osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
W przypadku powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu lub prowadzenia ich przez centrum obliczeniowe grupy kapitałowej – podpis składa osoba uprawniona do reprezentowania biura rachunkowego lub centrum obliczeniowego,
oraz:

Coraz więcej osób decyduje się na założenie spółki za pośrednictwem Internetu. Pozwala to znacznie przyspieszyć proces rejestracji spółki.W jaki sposób składać wnioski do KRS?
Od 2017 roku ma zacząć obowiązywać nowelizacja ustawy, która obliguje przedsiębiorców do składania wniosku KRS przy pomocy podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Przekaz dokumentów oraz wniosków odbywać się będzie drogą elektroniczną. Orzeczenia i pisma sądowe uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W razie braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym.

Od 2017 roku przedsiębiorcy będą musieli wysyłać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej.

rejestracja-zdalnaWielu przedsiębiorców szuka sposobu, który umożliwi jednoczesne zmniejszenie kosztów oraz podniesienie jakości świadczonych usług. Takim sposobem jest e-biuro, które umożliwia skorzystanie z prestiżowego adresu spółki oraz profesjonalnym usług. Przedsiębiorca decydujący się na wirtualne biuro ma możliwość zredukowania kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników oraz koniecznością wyposażenia ich stanowisk pracy.


Wirtualne biuro przeznaczone jest dla osób, które nie chcą rejestrować swojej firmy w domu oraz chcą oddzielić sprawy prywatne od zawodowych.


Klient otrzymuje prestiżowy adres wirtualne biura, który przyciąga uwagę potencjalnych Klientów.Przykładowe usługi e-biura:
- obsługa korespondencji;
- doradztwo prawne, gospodarcze, księgowe, informatyczne;
- wynajem sal na spotkania biznesowe;
- obsługa księgowa;

e-biuroZdolność do czynności prawnych daje prawo do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli do przyjmowania i składania oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego.

Zdolność do czynności prawnych uregulowana przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zdolność prawną można mieć pełną (osoby fizyczne oraz wszystkie osoby prawne), ograniczoną (osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat oraz  ubezwłasnowolnione częściowo, a także osoby, w stosunku do których obowiązuje postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego, wydane przez sąd w trakcie postępowania o ubezwłasnowolnienie) lub nie mieć w ogóle (osoby fizyczne, które nie ukończyły 13 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie).

Utrata zdolności do czynności prawnych następuje z chwilą ustania zdolności prawnej albo w razie całkowitego ubezwłasnowolnienia (w przypadku osoby fizycznej). Zdolności do czynności prawnych nie można się zrzec. 

zdolnosc-prawna

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.