CEiDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jest ona spisem przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.Dzięki CEiDG mamy możliwość dostępu do informacji o określonych przedsiębiorcach i podmiotach nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów.Zadania CEiDG:
- prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi
- dostarczenie informacji o podmiotach gospodarczych w zakresie wskazanym w ustawie
- umożliwienie korzystania z danych, które są bezpłatnie udostępniane
- możliwość ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG i identyfikacja tych zmian z podmiotem, które je wprowadził.


Wpisowi do CEiDG podlegają osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych. 


spis-przedsiebiorcow

Każdy wspólnik ma prawo do zbycia udziałów bez względu na umowę spółki. Proces zbycia udziałów nie jest łatwy i warto zapoznać się z podstawowymi informacjami, które w pewien sposób przybliżą Ci wiedzę na temat tej czynności.

Udział jako część kapitału zakładowego może podlegać obrotowi prawnemu. Zbycia udziałów najczęściej dokonuje się w formie umowy sprzedaży, ale dopuszczalna jest także darowizna, zamiana lub inne umowy nienazwane. Wymogiem jest, aby umowa była zawarta w formie pisemnej wraz z podpisami poświadczonymi notarialnie.

W związku z tym, że jest to umowa sprzedaży musi być mowa także o cenie. Kwota dotycząca zbycia udziałów powinna odpowiadać ich wartości nominalnej. Jednak nie jest to wymóg obligatoryjny, gdyż cena ustalana jest przez obie strony. Wartość udziałów ustala się na podstawie: „wartość przypadających na udział aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o kwotę przeznaczoną do podziału”.

Zbycie udziałów „wchodzi w życie” z momentem zawiadomienie spółki o zaistniałej sytuacji. Do spółki powinien zostać dostarczony dowód zawarcia umowy o zbyciu udziałów.


zbycie-udzialow-spolki
Czasem przedsiębiorca musi zamknąć swoją działalność. Niestety wiąże się z tym ogromna ilość formalności, które musi dopełnić. Oto 5 podstawowych kroków, które musi przejść.

1. Wyrejestrowanie firmy z CEIDG.
Złożenie wniosku CEIDG-1 w urzędzie gminy lub miasta. Można to zrobić osobiście, wniosek wysłać pocztą bądź za pomocą strony internetowej www.ceidg.gov.pl.

2. Wyrejestrowanie firmy z ZUS.
Złożenie wniosku ZUS ZWUA w celu wyrejestrowania się z ubezpieczeń oraz ZUS ZCNA by wyrejestrować z ZUS członków rodziny.

3. Sporządzenie spisu natury.
Sporządzenie wykazu majątku firmy obejmującego zarówno towary, jak i surowce i produkty. Jeśli przedsiębiorca nie posiada żadnych towarów wówczas także musi go sporządzić jednak jego wartość będzie wynosić 0.   

4. Wyrejestrowanie firmy z VAT.
Złożenie deklaracji VAT-7 do 7 dni licząc od dnia, w którym zaprzestano wykonywania działalności.

5. Zapłata zaliczki na podatek za ostatni miesiąc działalności.
Należy go uregulować do 20 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu bądź kwartale, w którym nastąpiło zakończenie działalności.

W momencie gdy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umiera często pojawiają się problemy związane z dziedziczeniem udziałów zmarłego. Aby utrzymać osobowy charakter danej spółki stosuje się następujące rozwiązania.
W umowie spółki można zastrzec ograniczenie wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Wówczas konieczne jest określenie warunków spłaty spadkobierców. Jeśli spłata nie nastąpi wówczas wyłączenie spadkobierców również będzie bezskuteczne

W umowie spółki powinny znaleźć się zaostrzenia decydujące o tym jakie cechy powinien spełniać potencjalny udziałowiec. Są to między innymi określone cechy zawodowe, płeć, wiek, zamożność, zgoda wszystkich wspólników na włączenie wspólnika do spółki oraz nieprowadzenie działalności konkurencyjnej.
                                                                 

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.