Rejestrowanie spółek za pomocą Internetu cieszy się wśród początkujących przedsiębiorców coraz większym powodzeniem. Jak się okazuje, rozwiązanie to jest znacznie prostsze i w większości przypadków również tańsze niż tradycyjna rejestracja spółki. Rejestracja spółki online daje przedsiębiorcy możliwość szybkiego rozpoczęcia działalności.

Bardzo często otrzymujemy od Państwa zapytania odnośnie tego, jakie spółki można zarejestrować za pomocą Internetu. Otóż jak się okazuje, od 1 stycznia 2012 roku możliwe jest założenie spółki z o.o. przez Internet, a z kolei od 15 stycznia 2015 roku opcja ta dotyczy również spółek komandytowych oraz jawnych.

Zakładając spółkę online, należy mieć na uwadze to, iż jest to możliwe w sytuacji, kiedy wspólnicy wnoszą wkłady pieniężne. Prócz tego wymaga się od przedsiębiorcy posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, bądź profilu zaufanego e-PUAP. Z kolei gotowe wzorce umów nie dają możliwości na wprowadzenie dużych zmian.

Olbrzymią zaletą zakładania spółki przez Internet jest to, iż na całą procedurę nie potrzeba dużo czasu. Mniej więcej cała procedura trwa około 45 minut, a spółka zaczyna figurować w KRS po około 24 godzinach. Nie istnieje wówczas obowiązek umawiania wizyty u notariusza, co stanowi sporą oszczędność. Spółkę można założyć bez wychodzenia z domu.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości odnośnie zakładania spółki przez Internet, zapraszamy!
Decydując się na kupno gotowej spółki powinniśmy zwrócić uwagę na kilka zasadniczych kwestii, które zapewnia nam szybki i bezpieczny start.

Po pierwsze, skorzystaj z usług doświadczonej firmy, która swoje usługi świadczy już przynajmniej przez kilka lat oraz ma weryfikowaną historię działalności.

Po drugie, upewnij się że wybrana przez Ciebie spółka na pewno jest czysta, co oznacza że spółki te nie prowadziły pod sobą działalności, a więc nie mają długów w ZUS, Urzędzie Skarbowym oraz wobec innych wierzycieli.

Kolejno sprawdź czy sprzedawca jest pierwszym właścicielem spółki. W tym celu należy udać się do KRS w celu otrzymania pełnego odpisu z KRS. 

Upewnij się czy spółka ma prowadzoną księgowość. Jest to istotne gdyż nawet spółki które nie prowadziły działalności zobowiązane są do terminowego składania deklaracji do ZUS, US oraz sprawozdań finansowych.

Wybierając firmę od której planujemy kupić spółkę koniecznie upewnij się czy pomoże nam w dopełnieniu dalszych formalności, a więc w przygotowaniu dokumentów, obsłudze księgowej bądź obsłudze prawnej.Bardzo często można spotkać się z sytuacją, kiedy to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do swojej struktury powołuje prokurenta, którego głównym zadaniem jest reprezentowanie spółki.

Podstawową definicję prokury możemy odnaleźć w przepisach Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z przepisami, które zostały w nim zawarte, prokura jest traktowana w taki sposób jak pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę. Jest to bowiem upoważnienie prokurenta do tego, aby w związku z prowadzoną działalnością mógł dokonywać czynności sądowe i pozasądowe.

Należy jednak mieć na uwadze to, że prokurentem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Mimo tego, że prokura nie może zostać przeniesiona na inną osobę, to prokurent ma możliwość udzielenia innej osobie pełnomocnictwa do wykonania konkretnej czynności.

Kodeks Spółek Handlowych reguluje kwestie odpowiedzialności prokurentów za niewywiązanie się z zadań. Odpowiedzialność za szkodę na skutek nałożenia wniosku o upadłość w przewidzianym ustawowo terminie, ponoszą jedynie osoby zajmujące się reprezentacją spółki. Natomiast prokurent pomimo prawa do reprezentacji, nie zostanie obciążony konsekwencjami z tytułu niedopełnienia obowiązku.


Odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki!Składniki majątku, które do dyspozycji posiada przedsiębiorstwo – są podzielone na majątek trwały oraz obrotowy.

Charakterystyczne dla majątku trwałego jest to, że posiada długi okres użytkowania, jak również znaczną wartość. Do majątku trwałego zaliczamy rzeczowy i finansowy majątek trwały, a także wartości niematerialne i prawne.

Rzeczowy majątek trwały, co którego zalicza się grunty, budynki, środki transportu, urządzenia techniczne, a także środki długotrwałego użytkowania.

Inwestycje rozpoczęte, do których zaliczamy koszty powiązane z niedokończoną budową, bądź montażem.

Finansowy majątek trwały, do którego zalicza się udziały, akcje, długoterminowe papiery wartościowe.

Z kolei majątek obrotowy jest majątek, którego składniki tracą swoją postać w bardzo szybkim tempie. Jest to spowodowane ich ciągłym ruchem oraz zmienianiem się ich postaci.

Do majątku obrotowego możemy zaliczyć:
- środki pieniężne (gotówka, bony pieniężne, weksle, czeki),
- papiery wartościowe (udziały i akcje, obligacje, itp.),
- towary, czyli rzeczowe składniki majątku,
- należności, czyli kwoty należne od osób trzecich.


Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.