Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników wówczas posiada prawo do zawieszenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej. Okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni, ale także przekraczać 24 miesięcy. Podczas zawieszenia przedsiębiorca nie może osiągać przychodów z tytułu działalności bieżących przychodów.

Co zatem może przedsiębiorca podczas zawieszenia?
Przede wszystkim uprawniony jest do wykonywania wszelkich czynności, które mają na celu zachowanie bądź zabezpieczenie źródła przychodów. Kolejnym prawem jest przyjmowanie i regulowanie należności, które powstały przed datą zawieszenia.Ponadto może też zbywać własne środki trwałe i wyposażenia, uczestniczyć w postępowaniach sądowych i wykonywać obowiązki nakazane przepisami prawa. Przedsiębiorca zawieszając działalność ma prawo by osiągać przychody finansowe z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej oraz poddawać się kontroli według zasad przewidzianych dla przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarcza. 

Jeżeli chodzi o zawieranie kontraktów wiele zależy od ich charakteru. Jeśli jego zawarcie jest niezbędne dla utrzymania źródła przychodu wówczas jest to w pełni zgodne z prawem i nie zostanie złamana zasada zawieszenia działalności.
Oprócz zgromadzenia wspólników, zarządu i komisji rewizyjnej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powołuje się również organ kontrolno – nadzorczy czyli radę nadzorczą. Jest to organ, który pozwala skutecznie kontrolować poczynania zarządu.

Ustanawianie tego organu nie jest obowiązkowe o ile liczba wspólników nie przekracza 25 a kapitał zakładowy nie jest wyższy niż 500 tysięcy – wtedy jest to obowiązkowe.

Głównym zadaniem rady nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad firmą we wszystkich dziedzinach jej działalności:

- ocenianie sprawozdań z działalności zarządu i sprawozdań finansowych za kolejne okresy rozliczeniowe,
- ocenianie wniosków zarządu związanych z podziałem zysku i pokrywaniem strat,
- składanie zgromadzeniu wspólników sprawozdania z wyników tej oceny.

Rada nadzorcza udziela zgody zarządowi na wykonanie określonych w umowie czynności oraz posiada uprawnienie do zawieszenia w czynnościach poszczególnych członków zarządu. Kompetencje tego organu często są rozbudowane przez zapisy znajdujące się w umowie danej spółki.
zamykanie spółki
Przedstawiamy 5 podstawowych czynności jakie musi dopełnić przedsiębiorca w ramach przeprowadzania likwidacji spółki:

1. Wyrejestrowanie z CEIDG – należy złożyć do wybranego urzędu miasta lub gminy wniosek CEIDG-1, osobiście, pocztą lub przez internet. Wniosek zapewnia automatyczne powiadomienie Urzędu Skarbowego o likwidacji i wykreślenie z rejestru REGON.

2. Wyrejestrowanie z ZUS – należy złożyć wniosek ZUS ZWUA w celu wyrejestrowania siebie z ubezpieczeń oraz ZUS ZCNA, jeśli istnieje taka potrzeba, w celu wykreślenia z tego rejestru również członków rodziny.

3. Sporządzenie spisu z natury – wykonują zarówno firmy prowadzące pełną, jaki uproszczoną księgowość. Należy sporządzić oddzielnie spis do celów PIT i celów VAT, wcześniej należy poinformować Urząd Skarbowy.

4. Wyrejestrowanie firmy z VAT – należy złożyć VAT- Z informującą US o zakończeniu działalności i zakończeniu wykonywania działalności oraz ostatnią deklarację VAT, jeżeli firma była czynnym płatnikiem podatku VAT.

5. Zapłata zaliczki na ostatni miesiąc działalności – należy wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy.
W przypadku zadłużenia spółek niezbędna często okazuje się być decyzja o likwidacji. Postępowanie na drodze uzyskania likwidacji oraz rozliczenie wszystkich wspólników uzależnione jest od rodzaju spółki.

Najczęściej zadłużeni przedsiębiorcy decydują się na likwidację spółki. Ma to na celu spieniężenie wszystkich środków pochodzących m.in. z majątku, a także dążenie do wykreślenia spółki z rejestru. Pozyskane środki finansowe przeznaczone są na pokrycie wszystkich zadłużeń spółki oraz na spłacenie jej wierzycieli, a potem są rozdzielane na wspólników oraz według dodatkowych, obowiązujących przepisów i ustaleń.

Postępowanie likwidacyjne konieczne jest w przypadku spółek  jawnych, komandytowo-akcyjnych czy też tych spółkach kapitałowych, które mają wierzycieli oraz posiadają majątek.

Upadłość osób fizycznych
Przedsiębiorcy prowadzący działalność jednoosobową, ale pozostający osobami fizycznymi bez osobowości prawnej, stosują w razie długów ma upadłość osób fizycznych, która prowadzi do zamknięcia prowadzonej działalności.
Możliwa jest również restrukturyzacja przedsiębiorstwa, która pozwala na dogadanie się z wierzycielami.


spolki

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.