Członek zarządu w spółce może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę pod warunkiem, że nie jest jedynym członkiem zarządu w spółce jednoosobowej. Swoją funkcję może pełnić także na podstawie innej umowy bądź aktu powoławczego.

Niezależnie od rodzaju zatrudnienia członek zarządu może otrzymywać wynagrodzenie. Wynagrodzenie członka zarządu pełniącego swoją funkcję wyłącznie na podstawie aktu powołania oraz inne formy świadczeń dodatkowych ustala uchwała wspólników.

Jeśli członek zarządu jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę wówczas kwestie te są ustalane przez organ reprezentujący spółkę w umowie z członkiem zarządu, czyli rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników.   

Podobny przepis został wprowadzony w zakresie spółki akcyjnej. Przepisy wprost upoważniają radę nadzorczą do ustalenia wynagrodzenia członków zarządu działających na podstawie samego aktu powołania.   


Przedsiębiorcy, którzy przekroczą limit 2 000 000 euro, zostają zobligowani do przejścia na księgi rachunkowe. Jest to moment w trakcie prowadzenia działalności, który wymaga dopełnienia licznych formalności i przeprowadzenia odpowiednich procedur.

Aby przejść na pełną księgowość muszą:

- przeprowadzić spis z natury,
- zamknąć podatkową księgę przychodów i rozchodów,
- ustalić wynik prowadzonej działalności,
- sporządzić inwentaryzację majątku firmy i źródeł finansowania,
- określić i wprowadzić dokumentację przyjętych zasad,
- sporządzić bilans otwarcia,
- otworzyć księgi rachunkowe.

Pierwszą czynnością jaką należy dokonać jest sporządzenie inwentarza – wykazu posiadanych składników majątku przedsiębiorcy, na początku roku. W dalszej kolejności należy określić zasady polityki rachunkowości, takie jak metody wyceny aktywów i pasywów, sposobu prowadzenia ksiąg oraz określić rok obrotowy i składajace się na niego okresy rozliczeniowe.  
Na rynku z każdym dniem funkcjonuje coraz więcej przedsiębiorstw. Popularność otwierania biznesu rośnie mimo tego, że przepisy prawne ciągle są zmieniane.
Często zdarza się, że osoby zdecydowane na prowadzenie własnej firmy nie zdają sobie sprawy z ogromu obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Przedsiębiorcy mogą wybrać opodatkowanie:
  • opodatkowanie dochodu (na zasadach ogólnych lub według tzw. podatku liniowego)
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – forma opodatkowania dostępna dla wybranych rodzajów działalności
  • karta podatkowa – forma opodatkowania dostępna dla wybranych rodzajów działalności

Dlaczego właściwy wybór opodatkowania jest tak ważny? Głównym tego powodem jest fakt, że opodatkowanie ma znaczący wpływ na późniejsze funkcjonowanie jednostki oraz jej ewidencje księgową.


W jaki sposób prowadzić księgowość?
Księgowość uproszczona jest mniej skomplikowanym systemem ewidencji księgowej. Wadą tej formy jest to, że mogą z niej korzystać tylko określone podmioty.
Księgowość pełna to bardziej skomplikowany sposób księgowości. Dostarcza szczegółowych informacji na temat firmy oraz przedstawia dokładny obraz sytuacji finansowej.
Dowiedz się więcej:
Sprzedaż udziałów w spółce opodatkowanie-spolki

Nieco o zawieszeniu działalności gospodarczej dowiedzieć można się klikając tutaj

Przedsiębiorcy mają prawo do zawieszenia działalności gospodarczej, jednak sytuacja ta określona jest ściśle przepisami znajdującymi się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza może zostać obecnie zawieszona na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Istnieje możliwość zawieszenia działalności na dłuższy okres, jednak tylko w przypadku przedsiębiorcy, który prowadził działalność przez co najmniej 6 miesięcy i zawiesił wykonywanie działalności w związku z podjęcie, osobistej opieki nad dzieckiem.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej  oraz osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. 


Pamiętaj! Zawieszona działalność nie zostaje wznowiona automatycznie. Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku o wznowienie wykonywania działalności. 
zawieszenie-dzialalnosci

Zadzwoń (012) 398 43 58

OFERTA

Rejestracja przedsiębiorstwa wiąże się z licznymi wnioskami, które należy wypełnić. Żebyście nie musieli Państwo marnować swojego cennego czasu, pomyśleliśmy o ofercie zakładania firmy. Oferujemy również sprzedaż czystych, gotowych spółek.

Proponujemy także Państwu kompleksowe usługi w zakresie księgowości firmy, zajmiemy się wykonaniem wszystkim niezbędnych czynności, sporządzimy sprawozdania finansowe, przeprowadzimy rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółów naszej oferty.

Zakup spółki z o.o.

Popularne wpisy

Łączna liczba wyświetleń

Ekspert. Obsługiwane przez usługę Blogger.